f Blog
اگر چینی ها مانند ما بودند

اگر چینی ها مانند ما بودند

تصورش را بکنید دولتی های چین برای تامین نیازهای کشورداری دستشان جلوی جامعه جهانی دراز بود انوقت چه ا..

که غزال چوچه‌اش را، به پلنگ می فروشد

که غزال چوچه‌اش را، به پلنگ می فروشد

این داستان، کاملا واقعی است. روایت دختری که در هرات عروس شد، به هلمند کوچید و پس از نزدیک به نیم قرن..

سکولاریزم سیاسی یا نفاق مدرن

سکولاریزم سیاسی یا نفاق مدرن

این نوشته، تمرکزی است بر چیستی سکولارزم سیاسی و اینکه دارای چه مشخصه‌ یی است و با چه شعاری وارد میدا..

افغانستان و آینده آزادی

افغانستان و آینده آزادی

مؤسسۀ فریدم هاوس (خانه آزادی) در گزارش سالانه تازه خود، افغانستان را در زمره کشورهای فاقد آزادی قرار..