f Blog
کتاب ده قانون ساده برای نوشتن مقاله

کتاب ده قانون ساده برای نوشتن مقاله

نوشتن توانایی مهم برای پیشرفت علم و رشد در آن است. یک متن سلیس و قوی می تواند خواننده را درباره موضو..

سفر به افغانستان، سفر به سرزمین «دیگری‌های خودی»

سفر به افغانستان، سفر به سرزمین «دیگری‌های خودی»

این سفرنامه توسط امیر هاشمی مقدم نوشته شده است. سفرنامه ای هر چند طولانی اما جالب و برداشت های او از..

درخشان‌ترین کهکشان شناخته شده، رازی در خود دارد

درخشان‌ترین کهکشان شناخته شده، رازی در خود دارد

نمی توانیم آن را با چشم غیرمسلح ببینیم، اما در نقاط دوردست جهان کهکشانی وجود دارد که تابش‌هایی به بی..