f کتاب ده قانون ساده برای نوشتن مقاله

کتاب ده قانون ساده برای نوشتن مقاله

نوشتن توانایی مهم برای پیشرفت علم و رشد در آن است. یک متن سلیس و قوی می تواند خواننده را درباره موضوعی به وجد بیاورد، منتقدان را علاقه مند به بررسی دقیق آن کند

.

کتاب ده قانون ساده برای نوشتن مقاله را دانلود کنید. 

نوشتن توانایی مهم برای پیشرفت علم و رشد در آن است. یک متن سلیس و قوی می تواند خواننده را درباره موضوعی به وجد بیاورد، منتقدان را علاقه مند به بررسی دقیق آن کند و در نهایت در جامعه علمی تاثیر گذار باشد. با این وجود اکثر دانشجویان آموزشی در این باره نمی بینند و مجبورند ممارست زیادی برای نوشتن مقاله خود کنند. در این نوشته از زاویه دید یک خواننده و یا داور مقاله ده قانون ساده برای نوشتن مقاله بیان می کنیم. این قوانین کمک می کنند که سریع تر و سلیس تر بنویسید و از وشتن لذت ببرید.

این کتاب را از اینجا دانلود کنید.